یکشنبه ۱۰ آذرماه ـ ساعت ۱۴ لغایت ۱۸

سالن مؤسسه مطالعات بهره¬وری و منابع انسانی

در عصری که فناوری¬های جدید دیجیتالی به سرعت مسیر تکاملی خود را در هوشمندسازی صنایع مختلف و دیجیتال‌سازی سرویس‌های ارائه شده توسط این صنایع به مشتریان طی می‌کنند، اپراتورهای مخابراتی به عنوان تآمین¬کنندگان زیرساخت¬های ارتباطی دیجیتال¬سازی خود در کنار دیگر صنایع در استفاده از این فناوری¬های جدید پیشگام می شوند.

در سال‌های اخیر مفهوم API به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در کمک به فرآیند دیجیتال­سازی صنایع مختلف مطرح شده است و دسترسی گسترده بهAPI های سازمان­های گوناگون، امکان اتصال کسب­وکارهای مختلف با یکدیگر را فراهم می‌کند. این مدل دسترسی با هدف ارائه کسب وکارهای متنوع تحت پلتفرم‌های نرم افزاری، مدتی است که مورد توجه اپراتورهای بزرگ دنیا قرار گرفته است. در واقع در این مدل دسترسی، امکان ارتباطات گسترده هم در بخش‌های داخلی یک اپراتور و هم در بیرون آن با کسب وکارهای مختلف فراهم می‌شود و در نتیجه به کمک چابکی که APIها می‌توانند در فرآیندهای کاری یک اپراتور ایجاد کنند، به عنوان توانمندساز اکوسیستم دیجیتالی کشور نقش بسزایی داشته باشند.

در این سمینار، مدیران اپراتورهای مخابراتی، اگریگیتورها، استارتاپ­های دیجیتالی که دارای قابلیت تبادل API با اپراتورهای مخابراتی دارند، فعالین حوزه دیجیتال و توسعه­دهندگان اپلیکیشن­ها (دولوپرها) به بیان برنامه­ها و نقطه نظرات خودشان در موضوع Open-API خواهند پرداخت. همچنین، در این سمینار چالش­های رگولاتوری و حقوقی آزادسازی API های مخابراتی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سخنرانان و پنلیست های این سمینار:

ثبت نام در سمینار Open API

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۸
اشتراک گذاری: