مهدی محمدی

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

نسترن محسنی

معاون بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

شبنم یزدانی

مدیرکل توسعه کسب و کارهای فضا پایه سازمان فضایی کشور

هادی مدقق

مدیرکل خدمات مشترکین و مدیریت مصرف شرکت توانیر

نیما نامداری

معاون طرح و برنامه شرکت توسعه ارتباط فردا

مهدی روحانی نژاد

مدیر فروم اینترنت اشیا ایران

تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
اشتراک گذاری: