وزارت فرهنگ فرانسه از پلتفرم‌هایی مانند نتفلیکس و آمازون خواسته تا ۲۵ درصد از درآمد حاصل از تولیدات محلی خود را به تولید محتواهای فرانسوی اختصاص دهند. این درحالی است که این رقم قبلا ۱۶ درصد برنامه‌ریزی و پیش‌بینی شده بود. وزارت فرهنگ فرانسه همچنین از نتایج اولیه این طرح و تحول در محتواهای تولیدی، حکم به تولید محتواهای داخلی (که بخشی از اصلاحات بصری در این کشور محسوب می شوند) را ارائه داده و با این نتایج به دیگر سرویس ها اعلام کرده تا ۱۶ درصد درآمد خود را به محتواهای محلی و فرانسوی اختصاص دهند. درواقع فرانسه با انتشار حکمی درخصوص اختصاص درآمدها به محتواهای تولیدی و مشخص کردن ضوابط آن در مورد ارائه دهندگان مختلف به رگولاتوری در حوزه VoD پرداخته است.

وزیر فرهنگ فرانسه همچنین در ارتباط با تلویزیون فرانسوی و متخصصین حوزه فیلم، خاطرنشان کرده است که موارد خاصی درمورد کانالهای موضوعی و سرویسهای VoD در رگولاتوری مشخص شده است. برای مثال سرویسهای استریمینگ باید نیمی از درآمد خود را به تولیدات شبکه های تلویزیونی به طور مستقل اختصاص دهند ( که این رقم سابقا ۷۵ درصد بوده است) و همچنین ۲۵ درصد از درآمد خود را باید به فیلمهای کوتاه تولیدشده توسط شرکتهای مستقل فیلم، ارائه دهند.

حکم تولید محتواهای داخلی توسط ارائه دهندگان خدمات ویدیویی سبب رگولاتوری و ارائه چهارچوبی برای مشخص کردن روابط میان تولیدکنندگان، نویسندگان، برودکسترها خواهد شد، صرف نظر از اینکه در فرانسه باشند یا نباشند. این حکم درواقع تکمیل کننده قوانین و مقررات موجود در حوزه VoD در فرانسه می باشد که روابط و الزامات میان اشخاص مختلف درگیر در تولید محتواها را مشخص می کند. اصلاحات بصری در فرانسه همچنین به دنبال تحول در مدل کسب و کاری بخش محتواها در فرانسه است و قوانین عادلانه و منصفانه ای را نیز در این حوزه میان برودکسترهای محلی و پلتفرم های  OTT تدوین کرده است.