در بخشی از رویداد هفته دیجیتال ایران، تفاهم نامه همکاری بین سازمان فضایی کشور و صندوق بیمه کشاورزی امضا شد. براساس این تفاهم نامه،  تلاش خواهد شد تا با استفاده از توان بخش خصوصی، بستر لازم برای استفاده از آخرین پیشرفت‌های حوزه فضایی برای پیشگیری، مشاوره، اجرا و تعیین خسارت به بیمه‌گذاران مهیا شود.

رویداد امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان فضایی کشور و صندوق بیمه کشاورزی در قاب تصویر: