رگولاتور حاکمیتی انگلستان Ofgem، شرکت برق Ovo را به پرداخت ۸٫۹ میلیون پوند محکوم کرد. دلیل محکومیت این شرکت ارائه اطلاعات نادرست و یا ناقص به مشتریان در توزیع انرژی و درنهایت پرداخت مبلغ بالاتر توسط مشترکین به دلیل مشکلات مرتبط با ارتباطات بوده است.

شرکت Ovo توجه و دقت لازم را برای تطبیق قوانین و مقررات Ofgem در فرآیند توزیع برق به کار نگرفته و رگولاتوری انگلیس هم (که یکی از وظایف آن تطبیق عملکرد شرکت‌های توزیع برق با قوانین و مقررات خود است) این شرکت را محکوم کرده است. Ofgem در بررسی‌ها و تحقیقات خود از این شرکت توزیع دریافته است که از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به بیش از ۵۰۰ هزار مشترک، به طور سالانه اطلاعات غلط و ناقص ارائه شده است. همچنین بیش از ۱۰ هزار مشترک از نرخ تعرفه‌های جدید که از طرف شرکت توزیع اعمال میشد یا هنگامی که تعرفه‌های سابق آن‌ها به پایان میرسید از این موضوع باخبر نشده‌اند حال آنکه یکی از وظایف شرکت Ovo که توسط رگولاتوری تعریف شده، دادن اطلاعات مرتبط با تعرفه‌ها به مشترکین مصرف برق است.

 Ovo درحالیکه از همگی موارد اطلاع داشته اما به رگولاتوری هیچ گزارشی در این باره نداده است. رگولاتوری بیان داشته که هیچکدام از فعالیت‌های توسعه در شرکت‌های توزیع در انگلستان نباید موجب ورود خسارت و یا دادن اطلاعات غلط به مشترکین شود.

 در نتیجه محکومیت، شرکت Ovo به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و بهتر در تکنولوژی‌، جلوگیری از بروز مجدد نقض قوانین و مقررات رگولاتوری و درنهایت رویکرد تطبیقی با قوانین و رویه‌های Ofgem است. همچنین این شرکت تمامی هزینه‌هایی که توسط مشترکین به طور اضافه پرداخت شده است را مجددا به آن‌ها بازمی‌گرداند و ۸٫۹ میلیون پوند نیز به عنوان خسارت به مشترکینی که متحمل خسارت شده‌اند پرداخت خواهد کرد.