اپراتور Orange بلژیک و اپراتور Proximus قرارداد نهایی مبنی بر ایجاد شبکه دسترسی موبایل مشارکتی  که در جولای ۲۰۱۹ اعلام شده را امضا کردند.

شبکه دسترسی موبایل اشتراکی در شهر بروکسل به صورت سرمایه گذاری مشترک ۵۰/۵۰ طراحی و اجرا خواهد شد و اپراتورها انتظار دارند در مقایسه با ایجاد شبکه مستقل، نزدیک به ۲۰% افزایش تعداد سایت های موبایل را شاهد باشند.

اگرچه این دو اپراتور شبکه دسترسی اشتراکی خواهند داشت ولی همچنان کنترل کامل بر روی منابع طیفی خود داشته و هسته شبکه به صورت مستقل توسط هرکدام از این اپراتورها مدیریت می شود و بدین ترتیب سرویس های ارائه شده به مشتریان هر کدام از اپراتورها متفاوت خواهد بود.

اپراتور Orange اعلام کرده که تا ۳ سال آینده نزدیک به ۱۳۰ میلیون یورو برای این قرارداد هزینه خواهد کرد و انتظار دارد که با ایجاد شبکه اشتراکی نزدیک به ۳۰۰ میلیون یورو در هزینه های Capex و Opex  تا ۱۰ سال آینده ذخیره نماید.

بنابراین این توافق نامه موجب تقویت فضای رقابتی در بازار تلکام شده و بدین ترتیب تمایز از بخش سرویس به بخش بهبود خدمات و تجربه مشتری منتقل خواهد شد.

اشتراک شبکه سبب پیاده سازی سریعتر شبکه ۵G خواهد بود و بدین ترتیب بهبود ظرفیت و پوشش دهی شبکه موبایل با توجه به نیازمندی های کاربران را به دنبال خواهد داشت.

اشتراک شبکه دسترسی موبایل به یک موضوع رایج در میان اپراتورها اروپایی تبدیل شده و تاکنون در کشورهای ایتالیا، آلمان و انگلیس اجرایی شده است.