مطابق آمارهای ارائه ­شده توسط ITU کشور پاکستان به‌ عنوان اولین رگولاتور نسل ۴ در کشورهای آسیایی شناخته شده است. این درحالی است که بسیاری از رگولاتوری های کشورهای آسیایی هنوز در نسل ۲ و ۳ قرار دارند و در حال حاضر از ۳۸ کشور مناطق آسیایی فقط ۸ درصد از این کشورها توانسته‌­اند به تکنولوژی ۴G دست پیدا کنند.

بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به نسل ۵ رگولاتوری حوزه تلکام دست پیدا کرده‌ ­اند. براساس معیارهای کمی و کیفی ارائه­‌شده توسط ITU که براساس این معیارها کشورها می‌­توانند میزان پیشرفت خود را در سیاست­گذاری و رگولاتوری مورد ارزیابی قرار دهند، پاکستان توانسته است از مجموع شاخص‌­ها رتبه ۸۸ از ۱۰۰ را کسب کند که به این معناست که این کشور از نسل ۳ گذار کرده و به نسل ۴  رگولاتوری و سیاست­گذاری رسیده است.

همچنین این کشور در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی خود و سیاست­گذاری در این مسیر به خوبی عمل کرده است. پاکستان در رتبه‌­بندی جهانی نیز در رتبه ۴۸ از مجموع ۱۹۳ کشور و در مجموع ۵ کشور برتر آسیا در حوزه رگولاتوری قرار دارد.

صنعت مخابرات پاکستان در تلاش است تا با بهبود وضعیت رگولاتوری و مسائل سیاست­گذاری رنکینگ خود را در دنیا نیز کاهش داده و از این طریق بتواند وضعیت مشتریان کشور خود را بهبود ببخشد، مشارکت بخش خصوصی و عمومی را افزایش دهد تا نوآوری و سرمایه­‌گذاری را در کشور خود افزایش داده و به تبع آن به تحول دیجیتال در کشور دست یابد و در نهایت منافع اقتصادی اجتماعی بسیاری را برای کشور خود به همراه داشته باشد. همچنین براساس معیارهای ICT Tracker ارائه­‌شده توسط ITU درمورد رگولاتوری مشارکتی نیز این کشور درصدهای بسیار خوبی را کسب کرده است که نمایانگر پیشرفت و تحول رگولاتوری این کشور در گذار به سمت تحول دیجیتال نیز می­‌باشد.