با شروع سال جدید میلادی، رگولاتوری کشور مالزی گزارش نهایی از پیش بینی تخصیص باند برای سرویس های پهن باند موبایل خبر داد.  طبق گزارش منتشر شده، این سازمان باندهای ۷۰۰ مگاهرتز، ۳٫۵ و ۲۶/۲۸ گیگاهرتز را به عنوان زیر بنای اصلی به سمت توسعه ۵G معرفی کرده است.

برای تکمیل اکوسیستم ۵G، باندهای ۷۰۰ مگاهرتز، ۳٫۵ گیگاهرتز به یک مجموعه تخصیص داده خواهد شده و به جای استفاده از مجوزهای جداگانه ، این تخصیص شامل مجوزهای متعدد خواهد بود. در نتیجه هزینه های سرمایه گذاری اولیه کاهش یافته و نیاز به تکرار ایجاد زیر ساخت نیز از بین خواهد رفت. بدین ترتیب رگولاتوری پهنای باند ۳۰ مگاهرتزی در فرکانس ۷۰۰ مگاهرتز و پهنای باند ۱۰۰ مگاهرتزی در فرکانس ۳٫۵ گیگاهرتز ارائه خواهد داد.

برای باند ۲۶/۲۸ گیگاهرتز، رگولاتوری دو مدل تخصیص در نظر گرفته است. ابتدا  باندهای فرکانسی ۲۴٫۹ تا ۲۶٫۵ به صورت ملی اختصاص داده می شود  و سپس باندهای فرکانسی ۲۶٫۵ تا ۲۸٫۱ گیگاهرتز بر اساس دریافت خدمات به ترتیب اولویت ورود و برای سازمان هایی که علاقه مند به ایجاد شبکه های محلی / خصوصی هستند، ارائه خواهد شد.

به صورت مشابه برای باندهای ۷۰۰ مگاهرتز و ۳٫۵ گیگاهرتز ، تخصیص باند ۲۶/۲۸ گیگاهرتز در طولانی مدت اقتصادی تر است زیرا  هزینه پس انداز شده می تواند برای اطمینان از ارزش بهتر خدمات به کسب و کارها  و مصرف کنندگان منتقل شود. رگولاتوری همچنین اظهار داشت که این اقدام سبب تشویق ارائه دهندگان سرویس، به توسعه  بهتر خدمات خواهد شد.

بدین ترتیب با توجه به برنامه ریزی انجام شده مالزی قصد دارد پیاده سازی تجاری ۵G را در فصل سوم ۲۰۲۰ نهایی نماید.