شبکه‌های LPWAN از دسته فناوری‌هایی هستند که جهت مقابله با چالش محدودیت انرژی تجهیزات اینترنت اشیا طراحی شده‌اند. این شبکه‌ها در حال تبدیل شدن به محرکی برای شتابدهی بازار اینترنت اشیا هستند. مطابق با آمارها، بازار شبکه‌های LPWAN در طی سال ۲۰۱۹ رشد اساسی را تجربه کرده‌ است. تعداد ایستگاه‌های پایه نصب شده مجهز به این فناوری به حدود ۲۳۱ میلیون عدد در انتهای سال ۲۰۱۹ رسیده‌است. این تعداد به معنای رشد ۱۱۰ درصدی تعداد ایستگاه‌های پایه نسبت به سال ۲۰۱۸ است. تحلیل‌های انجام شده بیانگر این نکته هستند که شبکه‌های LPWAN در حال بلوغ بوده و هم‌اکنون گستره وسیعی از راهکارهای تجاری در دسترس می‌باشد. تخمین‌های موجود از بازار شبکه‌های LPWAN  در سال ۲۰۱۹ بیانگر این نکته است که نزدیک به ۹۲ درصد ایستگاه‌های پایه نصب شده LPWAN مجهز به چهار فناوری Sigfox، LoRa، NB-IoT و

 LTE-M هستند.  یکی از دلایل این رشد عظیم در تعداد دستگاه‌ها در نتیجه اجرای برخی پروژه‌های مقیاس وسیع در سراسر جهان بوده‌است که در ادامه به بررسی آمار و ارقام تعدادی از این پروژه‌ها خواهیم پرداخت.

همچنین در طی چندین سال گذشته منطقه آسیا-اقیانوسیه به عنوان یک پیشرو در بازار  LPWAN معرفی شده‌است. بر اساس تخمین‌های IoT Analytics بیش از ۶۰ درصد ایستگاه‌های پایه   LPWAN نصب شده در جهان در سال گذشته متعلق به این منطقه بوده و بیشتر این موارد مربوط به نصب سریع این تکنولوژی در چین است. در چین دولت محلی به شدت از بکارگیری فناوری‌های اینترنت اشیا حمایت می‌کند که این پدیده سبب ایجاد یک اکوسیستم محلی قدرتمند و رشد سریع استفاده از این تکنولوژی‌ها (به ویژه LoRa و NB-IoT) در مقایسه با سایر نقاط دنیا شده‌است.

اکنون به بررسی برخی پروژه‌های اجرا شده در سال ۲۰۱۹ خواهیم پرداخت:

فناوری Sigfox :در ژاپن شرکت پخش انرژی NICIGAS، تعداد ۸۵۰۰۰۰ کنتور گاز موجود را به شبکه Sigfox متصل کرده‌است. در آلمان شرکت پست DHL تعداد ۲۵۰۰۰۰ چرخ حمل بسته پستی (roll cage) راه به ردیاب‌های Sigfox مجهز نموده‌است.

فناوری LoRa: در فرانسه شرکت Birtz که تا به الان نزدیک به ۴۰۰۰۰۰ دستگاه اندازه‌گیری هوشمند متصل به شبکه LoRa را فقط در شهر لیون راه‌ اندازی کرده‌‌است، در صدد اتصال نزدیک به ۳ میلیون کنتور هوشمند آب به شبکه Public LoRaWAN در طی ۱۰ سال آینده است. در برزیل کمپانی M axTrack (فروشنده تجهیزات ورزش‌های آبی) نزدیک به ۱ میلیون از ردیاب‌های تجهیزات خود را به فناوری LoRa مجهز کرده‌است.

فناوری های NB-IoT و LTE-M: در چین از فناوری NB-IoT جهت ردیابی نزدیک به ۱ میلیون دوچرخه در شهر Zhengzhou استفاده شده است. همچنین از طریق این فناوری نزدیک به ۱۷۰۰۰۰ سنسور هوشمند تشخیص دود و تجهیزات هشدار دهنده در منازل اجازه‌ای در یک منطقه پایش می‌شوند. اتفاق مهمی دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، نصب ۵۰۰۰۰۰ حسگر شهر هوشمند مجهز به فناوری NB-IoT در منطقه Jing’an، شامل حسگر‌های فشار شیر‌های آب آتشنشانی، آشکارساز دود و گاز، حسگرهای محیطی جهت پایش و کنترل تجهیزات زیر زمینی (لوله‌های گاز و …) است.در سوئد، بیش از ۲ میلیون کنتور برق هوشمند مجهز به هر دو فناوری NB-IoT و LTE-M مجهز شده‌اند.

شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۹ بازار مربوط به صنایع همگانی (آب، برق، گاز) جز بخش‌های پیشرو در بازار فناوری‌های LPW AN بوده و بیش از یک سوم ایستگاه‌پایه موجود مجهز به فناوری LPW AN به این منظور نصب شده‌اند. IoT analytics تخمین میزند که این صنعت تا سال ۲۰۲۵ همچنان پیشرو این بازار باقی بماند. کنتورهای هوشمند آب و برق از موارد استفاده اصلی این بخش از بازار بوده و در حال حاضر تعداد زیادی پروژه مقیاس عظیم در سراسر دنیا در حال اجرا می باشد.